Anita Maczan

Visual Artist from Poland

来自波兰的画家

Gdańsk, Poland

Od dziecka przejawiałam zamiłowanie do sztuki. Odkąd pamiętam najbardziej ciekawiły mnie obrazy mocno odbiegające od rzeczywistości, które dają wrażenie spojrzenia w głąb duszy artysty, na zasadzie posklejanych wątków z jego życia - coś na wzór snu. Inspirację znajduję w naukach przyrodniczych i społecznych, które dają częściowy wgląd w psychikę człowieka. Moje obrazy są głosem ludzi, którzy nie potrafią lub nie mogą wyrazić tego, czego doświadczają. Staram się oddać emocje osób dotkniętych niecodziennymi przeżyciami, nad którymi zwykle się nie zastanawiamy. Nie jesteśmy w stanie wejść do ich głów, ale możemy próbować jak najlepiej potrafimy zobrazować to co przeżywają, na podstawie ich opowieści oraz zgromadzonej wiedzy. Jestem artystą samoukiem. Skończyłam biologię na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu i biologię medyczną na Uniwersytecie Gdańskim.

I have had a passion for art since I was a child. Ever since I can remember, I have been most interested in paintings that are very different from the reality we observe. They give the impression of looking deep into the artist's soul. I find them as threads from their life pieced together - like a dream. I draw inspiration from the natural and social sciences, which provide a partial insight into the human psyche. My paintings are the voice of people who cannot express what they experience. I try to convey the emotions of people affected by unusual experiences that we don't usually think about. We are not able to enter their heads directly, but we can try as best we can to portray what they are experiencing, based on their stories and the knowledge we have accumulated. I am a self-taught artist. I graduated from Biology at Wroclaw University of Environmental and Life Sciences with Bachelor degree and from Medical Biology at University of Gdansk with Master degree.